Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

ale
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viapumpkinsoup pumpkinsoup

March 15 2017

ale
Minęło wiele miesięcy,  ale mnie nic nie minęło. 
— Edward Stachura
Reposted fromunr-eal unr-eal viavaka vaka
ale
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viavaka vaka

February 18 2017

ale
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viavaka vaka

July 08 2015

ale
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viaraita raita
ale
Żeby coś się zdarzyło.
Żeby mogło się zdarzyć.
I zjawiła się miłość.
Trzeba marzyć.
— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasawanna sawanna

June 10 2015

ale
9517 4950 500
Reposted fromrol rol viapumpkinsoup pumpkinsoup

June 07 2015

ale
8272 1801
ale

April 19 2015

My life by Sask on tumblr / instagram
Reposted fromcuty cuty viaraita raita

September 28 2014

ale

October 13 2013

ale
0485 6436
Reposted fromflesz flesz viavaka vaka

September 16 2013

ale
Reposted frommeem meem viapirania pirania
ale
3610 63b2
Hai!
Reposted fromSeventh Seventh viapirania pirania

August 19 2013

ale
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viavaka vaka

March 26 2013

ale
spring
Reposted frommajkey majkey viapirania pirania
ale
4412 d7d2 500
Reposted fromblackmail90 blackmail90 viapirania pirania
ale
2383 0d4f
Reposted fromatlantyda atlantyda viabookinistka bookinistka
ale
4851 a679
Reposted fromdusz dusz viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl