Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

ale
1598 29ce 500
Reposted frommhsa mhsa viapirania pirania

April 05 2018

3080 7c4b

January 22 2018

ale
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viapirania pirania

November 02 2017

ale
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viavaka vaka
ale
3590 07ee
Reposted fromtorinagay torinagay viaskinnylove skinnylove

May 07 2017

ale
" Powiedz czy mogę być rycerzem co Cię do końca już chroni w twym życiu przed złem? " 
- Bitamina  mistrz.
ale
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viavaka vaka

April 10 2017

ale
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viapumpkinsoup pumpkinsoup

March 15 2017

ale
Minęło wiele miesięcy,  ale mnie nic nie minęło. 
— Edward Stachura
Reposted fromunr-eal unr-eal viavaka vaka
ale
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viavaka vaka

February 18 2017

ale
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viavaka vaka

July 08 2015

ale
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viaraita raita
ale
Żeby coś się zdarzyło.
Żeby mogło się zdarzyć.
I zjawiła się miłość.
Trzeba marzyć.
— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasawanna sawanna

June 10 2015

ale
9517 4950 500
Reposted fromrol rol viapumpkinsoup pumpkinsoup

June 07 2015

ale
8272 1801
ale

April 19 2015

My life by Sask on tumblr / instagram
Reposted fromcuty cuty viaraita raita

September 28 2014

ale

October 13 2013

ale
0485 6436
Reposted fromflesz flesz viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl